Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pośrednictwo Nieruchomości Bydgoszcz ARENDA Marek Kiełpikowski, ul.Jagiellońska 70a, 85 – 027 Bydgoszcz, e – mail: arenda@arenda.com.pl, tel./fax 52 322 45 51 lub 52 345 75 89.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) oraz art. 6 ust 1lit. F) RODO i wyłącznie w celu realizacji Umowy pośrednictwa nieruchomości.

3. Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest realizacja Umowy pośrednictwa nieruchomości.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom – naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody: kooperującym firmom pośrednictwa nieruchomości i notariuszom. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp: firma rachunkowa prowadząca księgowość Administratora danych, oraz dostawca oprogramowania Firma Galactica, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub celu dla jakiego zostały powierzone lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń). W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie wykonana dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji innych celów – np. przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dla subskrypcji newslettera, za osobną zgodą.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),

c) prawo żądania do ich usunięcia (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji Umowy pośrednictwa nieruchomości.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.