Początek roku nie przyniósł korekty popytu.

Utrzymuje się zainteresowanie poszukujących.

Siłę popytu dobrze ilustruje wyczerpanie pieniędzy z rocznej puli MDM w dwa dni !

Brak alternatyw dla klientów inwestycyjnych również wzmaga popyt, coraz więcej osób

myśli o zakupie inwestycyjnym ( w tym pod wynajem).